Disclaimer (Corporate Finance)

 

Alle informatie is met zorg verzameld vanuit meerdere, niet in detail geverifieerde, bronnen. Het is altijd mogelijk dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig, verouderd of niet geschikt is voor het gebruik dat er van gemaakt wordt.

Alle informatie wordt, bij wijze van globale introductie, verstrekt aan meerdere potentieel geïnteresseerden. Het betreft geen uniek aanbod, evenmin een beroep op de publieke kapitaalmarkt.

Gegevens van bedrijven worden slechts benaderend weergegeven, o.a. om de identiteit van het aanbod maximaal te beschermen.

De verstrekte informatie kan geen onderdeel uitmaken van enig contract of overeenkomst.

Wijzigingen in de reeds gepubliceerde informatie zullen doorgevoerd worden zonder enige waarschuwing en zonder enige vorm van expliciete rechtzetting.

Finwise, evenmin de eigenaars en het management van de aangeboden/gevraagde bedrijven geven door de verstrekking van informatie een aanbeveling tot verwerving van het aangebodene. Elke geïnteresseerde dient met eigen middelen, op eigen kosten en naar eigen inzicht, het nodige onderzoek te voeren alvorens op enig aanbod in te gaan.

Finwise sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de verstrekte informatie.
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *